ZG PKS

 
 

 

 

Aktualności

Komunikat

2017-06-30

 

 

Szanowni Państwo !!!

Przekazane materiały informacyjne dotyczące rozkładu jazdy obowiązującego na linii Malawa – Rzeszów  „206” obejmują rozkład jazdy z uwzględnionymi uwagami, zgłaszanymi przez Pasażerów do Urzędu Gminy Krasne i Związku Gmin „PKS”, które zostaną   wprowadzone w późniejszym terminie.

 

Na  okres  przejściowy od  1   lipca  2017  roku  obowiązywał będzie rozkład jazdy w pierwotnej wersji udostępniony na przystankach.

 

W odniesieniu  do  znajdujących  się w dostarczanych Państwu folderach rozkładów    jazdy    niektóre   kursy  odbywać  się   będą    na   razie z niewielkimi przesunięciami czasowymi przedstawionymi poniżej:

 

DNI ROBOCZE

 

Malawa  Góra – Rzeszów

 

Rzeszów  D.A. – Malawa

Kursy realizowane od 1 lipca do czasu zmiany

 

zaplanowane

zmiany

 

Kursy realizowane od 1 lipca do czasu zmiany

 

zaplanowane

 zmiany

7:08

7:00

 

14:25

14:40

14:50

15:05

 

15:30

15:40

22:50

23:00

 

22:20

22:35

 

SOBOTY

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

– kurs z Malawy Góra do Rzeszowa będzie realizowany o godz. 22:15 (planowana zmiana na 22:00)

 

– kurs z Rzeszowa do Malawy Góra o godz 22:35 zostanie uruchomiony po zmianie zezwolenia

 

Pozostałe kursy będą realizowane zgodnie z informacjami przekazanymi w ulotkach.

 

Na stronie internetowej www.zgpks.rzeszow.pl znajdują się rozkłady jazdy zgodnie, z którymi będzie realizowana komunikacja na linii Rzeszów – Malawa od 1 lipca 2017 roku.

 

Komunikat

2017-06-23

OGŁOSZENIE

Informujemy Pasażerów, że od dnia 25 czerwca br. zostaje wprowadzony zmieniony rozkład jazdy na linii MKS nr 233 do Mogielnicy .

w niedziele :

- kurs z Mogielnicy o godz. 9:21 będzie wykonany do Boguchwały ( dalej możliwość kontynuacji podróży linią 223 Niechobrz - Rzeszów),

- dodatkowo zostaje uruchomiony kurs Boguchwała – Mogielnica o godz. 9:40.

 

W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Pasażerów zostają wprowadzone w niedziele i święta kursy lokalne na terenie Mogielnicy:

Mogielnica pętla – Mogielnica remiza o godz. 10:00

oraz Mogielnica remiza – Mogielnica pętla o godz. 11:35.

 

w dni robocze:

kurs Mogielnica – Boguchwała z godz. 22:35 zostaje przyspieszony na godz. 22:10 i skomunikowany z linią Straszydle – Rzeszów – odjazd z Boguchwała Grunwald 22:38.

Komunikat

2017-06-13

Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że w dniu 16 czerwca 2017 roku  (piątek po Bożym Ciele) komunikacja MKS będzie wykonywana jak w soboty .

Komunikat

2017-06-06

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  z 06.06.2017 r.

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

     Załącznik:   

Komunikat

2017-05-05

 

Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że od dnia 8 maja 2017 r. uruchomione zostają nowe linie autobusowe komunikacji MKS:

 226 – Rzeszów -  Wysoka Głogowska

 229 – Rzeszów -  Budy Głogowskie  

 

W godzinach popołudniowych kursy do i z Bud Głogowskich oraz Wysokiej Głogowskiej realizowane będą z i do Głogowa Młp.  

Kursy skomunikowane są z kursami MKS 227.

 

Rozkłady jazdy dostępne na stronie internetowej  www.zgpks.rzeszow.pl  w zakładce Rozkłady jazdy.

 

Obowiązywać będzie aktualny cennik biletów MKS.

 

Wykaz przystanków granicznych na liniach MKS

 

Trasy przejazdu