Baner głowny strony ZGPKS Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Udzielenie kredytu dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w wysokości 1 092 900,00 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku w 2019 roku, na zapłatę części zobowiązania wobec wykonawców realizujących umowę w ramach przedsięwzięcia "Rozwój go-spodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" (znak sprawy: BZ.ZG.271.15.2019)Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 77561