Baner głowny strony ZGPKS Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...   Nazwa pozycji Data
  Uchwała Nr I .01.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 2018-12-14
  Uchwała Nr I .02.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia 2018-12-14
  Uchwała Nr I .03.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Komisji Rewizyjnej 2018-12-14
  Uchwała Nr I .04.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Zarządu 2018-12-14
  Uchwała Nr I .05.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu 2018-12-14
  Uchwała Nr I .06.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Członka Zarządu 2018-12-14
  Uchwała Nr I .07.2018 z dnia 10.12.2018 w spr. wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu 2018-12-14
  Uchwała Nr I .08.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu 2018-12-14
  Uchwała nr II.09.2019 z dnia 29.01.2019 r. w spr. uchwały budżetowej Związku Gmin 2019-02-07
  Uchwała nr II.10.2019 z dnia 29.01.2019 r. w spr. uchwalenia WPF Związku Gmin 2019-02-07
  Uchwała nr II.11.2019 z dnia 29.01.2019 r. w spr. określenia sposobu dokonywania wydatków na realizację zadań statutowych 2019-02-07
  Uchwała nr II.12.2019 z dnia 29.01.2019 r. w spr. ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej w ramach MKS 2019-02-07
  Uchwała nr III.13.2019 z dnia 20.03.2019 r. w spr. zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 2019-03-28
  Uchwała nr III.14.2019 z dnia 20.03.2019 r. w spr. zmiany uchwały Zgromadzenia ZG 2019-03-28
  Uchwała nr III.15.2019 z dnia 20.03.2019 r. w spr. zmian budżetu na rok 2019 Związku Gmin 2019-03-28
  Uchwała nr III.16.2019 z dnia 20.03.2019 r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin 2019-03-28
  Uchwała nr. IV.17.2019 z dnia 29 maj 2019 r. w spr. zmian budżetu na rok 2019 2019-06-11
  Uchwała nr. IV.18.2019 z dnia 29 maj 2019 r. w spr. zmian w WPF Związku Gmin PKS 2019-06-11
  Uchwała nr. IV.19.2019 z dnia 29 maj 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 2019-06-11
  Uchwała nr V.20.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin 2019-07-03
  Uchwała nr V.21.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin 2019-07-03
  Uchwała nr V.22.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.17.2019 z dnia 29 maja 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin 2019-07-03
  Uchwała Nr VI.23.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gminw sprawie uchylenia uchwały nr XVIII.83.2018 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.24.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.25.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie uchylenia uchwały nr IV.19.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.26.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.27.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie zmian budżetu na rok 2019 Związku Gmin 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.28.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie zmian WPF Związku Gmin 2019-08-02
  Uchwała nr VII.29.2019 z dnia 09.08.2019 w sprawie przystąpienia do realizacji i wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2019-08-14
  Uchwała nr VII.30.2019 z dnia 09.08.2019 w sprawie ustalenia cen maksymalnych 2019-08-14
  Uchwała nr VII.31.2019 z dnia 09.08.2019 w spr. zmiany uchwały nr I/32/2010 2019-08-14
  Uchwała nr VII.32.2019 z dnia 09.08.2019 w spr. zmiany uchwały nr II.11.2019 dot. określenia sposobu dokonywania wydatków 2019-08-14
  Uchwała nr VII.33.2019 z dnia 09.08.2019 w spr. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji 2019-08-14
  Uchwała nr VIII.34.2019 z dnia 30.08.2019 r. w spr. zmian budżetu na rok 2019 2019-09-05
  Uchwała nr VIII.35.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w spr. zmian WPF Związku Gmin PKS 2019-09-05
  Uchwała nr VIII.36.2019 z dnia 30.08.2019 r. w spr. zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu ZG PKS 2019-09-05
  Uchwała nr IX.37.2019 z dnia 07.10.2019 r. w spr. zmian budżetu na rok 2019 2019-10-15
  Uchwała Zgromadzenia ZG PKS nr IX.38.2019 z dnia 07.10.2019 w sprawie zmian w WPF ZG PKS 2019-10-15
  Uchwała Zgromadzenia ZG PKS nr IX.39.2019 z dnia 07.10.2019 w sprawie określenia sposobu rozliczania wydatków na realizację zadań 2019-10-15
  Uchwała nr X.40.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie stwierdzenia nieważności 2019-12-09
  Uchwała Zgromadzenia Nr X.41.2019 z 28.11.2019 r. Biletowa 2019-12-09
  Uchwała nr X.42.2019 z dnia 28.11.2019 w spr. zmian budżetu na 2019 r. 2019-12-09
  Uchwała nr X.43.2019 z dnia 28.11.2019 w spr. zmian w WPF ZG PKS 2019-12-09
  Uchwała nr X.44.2019 z dnia 28.11.2019 w spr. przyjęcia rezygnacji p. Pustelnego 2019-12-09
  Uchwała nr X.45.2019 z dnia 28.11.2019 w spr. wniesienia skargi do WSA 2019-12-09
  Uchwała nr XI.46.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej ZG PKS na 2020 r. 2020-01-31
  Uchwała nr XI.47.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie uchwalenia WPF 2020-01-31
  Uchwała nr XI.48.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie zmian statutu 2020-06-03
  Uchwała nr XII.49.2020 z dn. 20.05.2020 w spr. wyrażenia woli na zawarcie porozum. z MPK 2020-06-03
  Uchwała nr XII.50.2020 z dn. 20.05.2020 w spr. zmian budżetu na rok 2020 2020-06-03
  Uchwała nr XII.51.2020 z dn. 20.05.2020 w spr. zmiany WPF 2020-06-03
  Uchwała nr XIII.52.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2020-07-07
  Uchwała nr XIII.53.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Gmin 2020-07-07
  Uchwała nr XIII.54.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII.29.2019 2020-07-07
  Uchwała nr XIII.55.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zmian budżetu na rok 2020 2020-07-07
  Uchwała nr XIII.56.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zmiany WPF 2020-07-07


    Ilość odwiedzin: 130880