ZWIĄZEK GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

w godz. 7:30 – 15:30 pod telefonem: tel. 17 86 03 203, fax. 17 86 03 205
e-mail. biuro@zgpks.rzeszow.pl

BIURO ZARZĄDU

mieści się w siedzibie ZGPKS
Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

OPERATOR: PKS W RZESZOWIE S.A.

Rozkład Jazdy

Komunikaty

Ogłoszenie 20 września 2023

Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne.
Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne mogły w tym naborze składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów gospodarki.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” znalazł się na liście jednostek, którym przyznano wsparcie.

Kwota 1 960 000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie do zakupu niskoemisyjnych pojazdów Euro 6, które  będą realizowały zadania w  zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Związku Gmin.

Zmiany na liniach 202, 221 i 238 w dniach 22 i 25 września 2023 r. 19 września 2023

Informujemy Pasażerów MKS, że w dniach 22.09.2023 r. (piątek) oraz 25.09.2023 r. (poniedziałek) dla linii 202, 221 oraz 238 tymczasowo otwarty będzie przejazd w Trzebownisku przez nowe rondo (dawne skrzyżowanie ze światłami).

W tych dniach zamiast przystanków Trzebownisko Stara Droga 02/01, obowiązują przystanki Trzebownisko 02/01.

W dniach 23-24 wrzesień ruch odbywa się ponownie „starą drogą”.

Zmiany na linii 306 od 4 września 2023 ! 1 września 2023

Informujemy Pasażerów MKS, że od dnia 04.09.2023 r. ulega zmianie rozkład jazdy linii:

306 Głogów Młp. Centrum Przesiadkowe – Pogwizdów Stary/Hucisko

Zostaje przesunięty kurs:

– z Huciska do Głogowa Młp. Centrum Przesiadkowe

– z godz. 11:50 na godz. 11:46

– z Głogowa Młp. Centrum Przesiadkowe do Pogwizdowa Starego

– z godz. 12:30 na godz. 12.20

Prosimy o sprawdzanie tabliczek przystankowych, gdyż zostały zrobione korekty czasów przejazdu.


Zobacz wszystkie komunikaty
Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Biuro Zarządu

tel: 17 86 03 203
fax: 17 86 03 205

Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów

OPERATOR: PKS W RZESZOWIE S.A.

Tel. 17 863 21 92

Dyżurny tel.17 852 34 35


Skontaktuj Się Z Nami

  Copyright ©2021 ZG PKS . All rights reserved. Appgo 2021

  ZWIĄZEK GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

  w godz. 7:30 – 15:30 pod telefonem: tel. 17 86 03 203, fax. 17 86 03 205 e-mail. biuro@zgpks.rzeszow.pl

  BIURO ZARZĄDU

  mieści się w siedzibie ZGPKS Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

  OPERATOR: PKS W RZESZOWIE S.A.

  Skip to content