ZWIĄZEK GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

w godz. 7:30 – 15:30 pod telefonem: tel. 17 86 03 203, fax. 17 86 03 205
e-mail. biuro@zgpks.rzeszow.pl

BIURO ZARZĄDU

mieści się w siedzibie ZGPKS
Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

OPERATOR: PKS W RZESZOWIE S.A.

Rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie w ramach KPO – Związek Gmin „PKS” na liście Beneficjentów !

Informujemy, że w dniu 14 marca br. został rozstrzygnięty konkurs o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – „Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” i Związek Gmin „PKS” znalazł się na liście Beneficjentów.

Związek Gmin aplikował o dofinansowanie  do dwóch przedsięwzięć i obydwa zostały zaakceptowane.

Jeden z wniosków pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin  „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą ładowania i pojazd techniczny”  (zarejestrowany pod nr KPOD.09.05-IW.02-0026/23), polega na zakupie 7 szt. elektrycznych autobusów klasy MAXI wraz z  ładowarkami typu plug-in oraz jednego pojazdu technicznego, wyposażonego
w mobilną stację ładowania.                                

Ponadto w celu zapewnienia możliwości ładowania zakupionych w ramach projektu autobusów elektrycznych, konieczna jest budowa kontenerowej stacji transformatorowej na terenie zajezdni Operatora, co również uwzględnia wniosek.

Tabor będzie wykorzystywany do obsługi linii komunikacyjnych o charakterze pozamiejskim, organizowanych przez Związek Gmin  PKS.
Wartość zadania ogółem przewidziane jest na kwotę  31 010 760  zł, w tym dofinansowanie  to kwota  22 690 800 zł.

Drugi wniosek  pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin  „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego  – autobusy CNG” ”  (zarejestrowany pod nr KPOD.09.05-IW.02-0020/23) obejmuje zakup 23 szt. autobusów klasy MAXI zasilanych gazem CNG.
Tabor będzie wykorzystywany do obsługi linii komunikacyjnych o charakterze pozamiejskim, organizowanych przez Związek Gmin, głównie na dalszych trasach. Nowy tabor zasilany CNG objęty przedmiotowym wnioskiem skierowany zostanie do częściowej obsługi 1 nowej i 18 istniejących linii komunikacyjnych.
Wartość zadania – wydatki ogółem  przewidziano na kwotę 39 634 290 zł, w tym dofinansowanie  – 29 000 700  zł.

Lista przedsięwzięć ocenionych w konkursie:
https://www.cupt.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/lista-przedsiewziec-ocenionych-w-konkursie_272.pdf

Komunikaty

Komunikat dotyczący linii 206 21 czerwca 2024

Informujemy Pasażerów MKS, iż od dnia 24.06.2024 r. zmianie ulega rozkład jazdy linii 206.

Zostają przesunięte wjazdy do/z Malawa Kolonia.

Kursy z Malawa Kolonia II do Rzeszowa będą wykonywane:

– o godz. 4:54, 9:41, 14:06

Kursy z Rzeszowa do Malawa Kolonia II będą wykonywane:

– o godz. 10:25, 13:15, 19:00

W związku ze zmianami prosimy o sprawdzanie tabliczek przystankowy, gdyż godziny odjazdów z poszczególnych przystanków mogły ulec zmianie.

Komunikat dotyczący linii 500 17 czerwca 2024

Informujemy Pasażerów MKS, iż w okresie wakacji letnich kursy linii 500 Rzeszów-Sokołów Młp.-Leżajsk-Kuryłówka, zostaną wydłużone do przystanku Ożanna, Zalew.

Wyjazd z Rzeszowa do Ożanny o godz. 7:50, 13:25

Wyjazd z Sokołowa Młp. do Ożanny o godz. 08:23, 13:58

Wyjazd z Leżajska o godz. 09:03, 14:37

Powrót z Ożanny do Rzeszowa, Sokołowa Młp., Leżajska o godz. 10:05, 15:10

Wyłączenie przystanku „Stobierna Krzywe pętla” wydłużone do dnia 10 czerwca br. ! 4 czerwca 2024

Uprzejmie informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, iż w związku z prowadzonymi pracami drogowymi w okolicy przystanku „Stobierna Krzywe pętla” termin wyłączenia w/w przystanku zostaje wydłużony do dnia 10 czerwca 2024 r. włącznie.

Wszystkie kursy linii 214 będą kończyły/zaczynały się na przystanku „Stobierna Krzywe I”.


Zobacz wszystkie komunikaty
Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Biuro Zarządu

tel: 17 86 03 203
fax: 17 86 03 205

Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów

OPERATOR: PKS W RZESZOWIE S.A.

Tel. 17 863 21 92

Dyżurny tel.17 852 34 35


Skontaktuj Się Z Nami

  Copyright ©2021 ZG PKS . All rights reserved. Appgo 2021

  ZWIĄZEK GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

  w godz. 7:30 – 15:30 pod telefonem: tel. 17 86 03 203, fax. 17 86 03 205 e-mail. biuro@zgpks.rzeszow.pl

  BIURO ZARZĄDU

  mieści się w siedzibie ZGPKS Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

  OPERATOR: PKS W RZESZOWIE S.A.

  Skip to content